CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Sáu, 03/08/2018 | 21:27 GMT+07
Share Chia Chia 267

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 7 năm 2018 

Số liệu của Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính cho thấy, trong tháng 7/2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 39,3 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng 6/2018

Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 19,5 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng trước và trị giá nhập khẩu ước đạt 19,8 tỷ USD, tăng 4% so với tháng trước.

Ước tính 07 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 264,3 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó xuất khẩu ước đạt 133,7 tỷ USD, tăng 15,3% và nhập khẩu ước tính 130,6 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2017).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2018 ước tính thâm hụt 300 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt Nam đến hết tháng 7/2018 đạt 3,l tỷ USD.

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, số thu ngân sách nhà nước từ ngày 01-30/7/2018 đạt 25.093 tỷ đồng, lũy kế cả năm đến ngày 30/7/2018 đạt 172.043 tỷ đồng bằng 60,79% dự toán, bằng 58,72% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 4,51% so với cùng kỳ năm 2017. Ước thu tháng 7/2018 đạt 25.500 tỷ đồng. Tổng thu NSNN 7 tháng đầu năm 2018 ước đạt 172.500 tỷ đồng bằng 60,95% dự toán, bằng 58,87% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 3,43% so với cùng kỳ năm 2017 (166.780,8 tỷ đồng)

Tính từ 16/6 đến 15/7/2018, TCHQ đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng 979 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 26,527 tỷ đồng; số thu ngân sách đạt 59,863 tỷ đồng, cơ quan Hải quan khởi tô 01 vụ án hình sự, chuyên cơ quan khác khởi tố 09 vụ.

Hà Danh