CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Chủ Nhật, 07/10/2018 | 10:47 GMT+07
Share Chia Chia 241

Hướng dẫn sử dụng kết quả phân tích phân loại mặt hàng thép 

Tổng cục Hải quan vừa trả lời Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đại Phúc liên quan đến việc phân loại mặt hàng thép góc đều cạnh và việc sử dụng kết quả phân tích, phân loại hàng hóa NK. 

Liên quan đến việc phân loại mặt hàng thép, Tổng cục Hải quan cho biết, đã có công văn số 4262/TCHQ-TXNK ngày 19/7/2018 hướng dẫn phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Thép không hợp kim, cán nóng, dạng thép góc, có hình dạng mặt cắt ngang giống như chữ L, hai cạnh có độ dài bằng nhau”. Đối với mặt hàng nêu tại mục 1 tờ khai số 101893573722/A11 ngày 14/3/2018 của Công ty, Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK số 5073/TB-TCHQ ngày 30/8/2018.

Về việc sử dụng kết quả phân tích, phân loại, theo Tổng cục Hải quan, hiện cơ quan Hải quan và DN thực hiện theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hoá XK, NK.

Theo đó, người khai hải quan được sử dụng kết quả giám định, phân tích của các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật để khai các nội dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất lượng, chủng loại, số lượng và các thông tin khác liên quan đến lô hàng XK, NK.

Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, NK từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại. Trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK được sửa đổi, bổ sung, thay thế./.

T.H