CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Ba, 07/08/2018 | 13:38 GMT+07
Share Chia Chia 2274

Hàng hóa XNK tại chỗ có thuộc đối tượng chịu thuế 

Theo Tổng cục Hải quan, tại Khoản 3 Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK thì hàng hóa XNK tại chỗ thuộc đối tượng chịu thuế. Và điểm d Khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK quy định thì người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa XNK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa XK và đã XK sản phẩm được hoàn thuế.Hướng dẫn quy định trên, tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định: người nộp thuế đã nộp thuế NK đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa XK và đã XK sản phẩm ra nước ngoài, hoặc XK vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế NK đã nộp.

Với các quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày 1/9/2016 đến nay thì trường hợp nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất, kinh doanh và đã XK sản phẩm theo hình thức XNK tại chỗ không đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì không đủ điều kiện để được hoàn thuế./.