CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A - Việt Nam;

Chi cục Hải quan CK Cảng SG KV-1;

Phòng Giám sát quản lý.

Căn cứ kế hoạch số 494/KH-HQHCM ngày 28/02/2017 của Cục Hải Quan TP.HCM về việc triển khai chương trình “Cộng đồng Doanh nghiệp và Cơ quan Hải quan là đối tác tin cậy và đồng hành cùng phát triển”;

Căn cứ công văn số 05/CV-3A/2017 ngày 28/8/2017 của Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A - Việt Nam và nội dung cuộc trao đổi giữa Lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM, Chi cục và các Phòng Tham mưu và Ban giám đốc Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A - Việt Nam vào ngàỵ 23/8/2017 nhân chuyến thăm và làm việc tại Công ty, Cục Hải quan TP.HCM đề nghị:

1. Đối với Chi cục Hải quan CK Cảng SG KV-1:

- Đề nghị bố trí công chức tại Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu tiếp nhận chứng thư kết quả kiểm tra chuyên ngành để làm thủ tục thông quan cho doanh nghiệp. Ưu tiên giải quyết cho 400 doanh nghiệp có số thu nộp NSNN lớn tại Chi cục.

- Bố trí công chức tại Đội Quản lý thuế tiếp nhận yêu cầu của doanh nghiệp giải quyết theo thời hạn quy định khi có đề nghị điều chỉnh tiền thuế tại lệnh chuyển tiền từ các Ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước.

- Phối hợp Phòng Công nghệ thông tin hướng dẫn doanh nghiệp khai báo trên cổng dịch vụ công trực tuyến và cổng thông tin 1 cửa quốc gia để doanh nghiệp thuận tiện sử dụng.

2. Đối với Phòng Giám sát quản lý:

Căn cứ đề nghị Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A - Việt Nam, tham mưu Lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét, đề nghị với các Bộ chuyên ngành để rút ngắn thời gian kiểm tra.

Cục Hải quan TP.HCM hướng dẫn các đơn vị có liên quan nghiên cứu thực hiện (gửi kèm công văn đề nghị của Doanh nghiệp)./.

2781/HQHCM-TXNK
V/v tháo gỡ khó khăn - vướng mắc cho Doanh nghiệp
06/09/2017
06/09/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Cục Hải quan Tp.HCM
Nguyễn Hữu Nghiệp